Urszula Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2015; Urszula Wróblewska, Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Edycja źródeł, Białystok 2015

Agnieszka Wałęga
2016 Paedagogia Christiana  
Recenzje 263 Na koniec pewna uwaga, czy raczej życzenie pod adresem autora pracy. Pisze on, że odkrywanie pedagogicznej myśli inspirowanej tomizmem ma znaczenie nie tylko dla teorii pedagogicznej, ale i dla praktycznego wychowania. Autor jednak nie zamierzał zapuszczać się w szukanie odpowiedzi, na czym owo znaczenie miałoby polegać. A jest to problem bardzo ciekawy. Uważam, że to wyzwanie stoi przed autorem w dalszych jego twórczych poszukiwaniach. Praca Jarosława Horowskiego jest bardzo
more » ... o jest bardzo ważnym dokonaniem w polu pedagogiki filozoficznej, potrzebna nie tylko na półkach bibliotek dla studentów i profesorów, ale także dla tych wszystkich, których interesuje pogłębiona refleksja o wychowaniu człowieka. Autorowi życzę dalszych, podobnie wartościowych i wybitnych publikacji w tak istotnym polu refleksji nad wychowaniem. Urszula Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok: TransHumana, 2015, s. 256; Urszula Wróblewska, Karaimi wileńscy w okresie międzywojennym. Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich. Edycja źródeł, Białystok: TransHumana, 2015, s. 226.
doi:10.12775/pch.2016.016 fatcat:o6eajmpvqze6re26dummlkach4