Karadeniz Araştırmaları  Kış 2015  Sayı 44  s

Veysel Usta
unpublished
Özet Coğrafyası, iklimi, insanı ve tarihsel göç yolları üzerinde bulunması gibi nedenlerle, Anadolu'nun diğer bölgelerinden farklılık arz eden Doğu Karadeniz bölgesi, kendi içinde de çeşitlilik göstermektedir. Yer-leşim birimleri vadi sistemine göre şekillenmiş olan yörede, hemen her vadinin birçok özelliğiyle diğerlerinden ayrıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, yaklaşık 12. yüzyıldan itibaren Çepni Türklerinin iskân alanı olan Giresun havalisi halk kültürü içinde halk müziğinin 20. yüz-yıl
more » ... arındaki durumuna dair Osman Fikret Topallı tarafından der-lenen notlar değerlendirilmiştir. Önemli bir kısmı, muhataplarıyla doğrudan yapılmış görüşmelere, bir kısmı ise tanıklarının aktarımla-rına dayanan notlar, Giresun kent merkezi ve sahil kasabalarındaki bağlama, saz ve başka saz çalanlar hakkında özgün ve ilginç bilgiler vermektedir. Anahtar Kelimeler: Osman Fikret Topallı, Giresun, halk müziği, bağ-lama, kemençe, saz. Abstract The Eastern Black Sea Region is distinguished from the other regions of Anatolia with its peculiar climate, people and its specific location on the migration routes. The region shows varieties within itself, too. The type of settlement in the region and founding of the settlements is based on the valley patterns and peculiar topography of the valley systems in the region. This study interprets and evaluates written records compiled by Osman Fikret Topallı. Topallı's notes give information about early 20th century folk music, representing folk culture of Giresun people. Giresun is a northeastern city of Anatolia that has been settled by the Çepni Turks from the 12th century on. The bulk of Topallı's records consist of direct interviews with concerning persons ; and the rest rely on witness accounts and experiences. This compilation is a valuable, unique and interesting source of information about bağlama and saz artists and other instrument players in Giresun and its vicinity. Thus, analysis of these records would certainly be a valuable addition to the concerning literature.
fatcat:kermjshwezgdjh54rmqwpjb6xu