Features of Logistic Activity in Different Economic Conditions
Особливості логістичної діяльності в різних умовах господарювання

O. V. Ptashchenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Y. M. Kushch, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
2019 Bìznes Inform  
БІЗНЕСІНФОРМ № 12 '2019 www.business-inform.net УДК 658.7 JEL: D24; L20; М31 ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 2019 ПТАЩЕНКО О. В., КУЩ Я. М. УДК 658.7 JEL: D24; L20; М31 Птащенко О. В., Кущ Я. М. Особливості логістичної діяльності в різних умовах господарювання Розвиток бізнес-діяльності в Україні сьогодні проходить під впливом глобалізаційних процесів, в умовах формування інформаційного суспільства, поширення економіки знань та єдиного інформаційного простору.
more » ... маційного простору. Саме тому актуальності набуває розгляд сучасних маркетингових і логістичних інструментів, формування логістичної та маркетингової систем. У статті розглянуто основи логістики та логістичної системи. Логістику розглянуто як напрям господарювання, що полягає в ефективному управлінні матеріальними та пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками у сферах виробництва та збуту і стає все більш затребуваною в сучасних умовах в Україні. Сьогодні при формування логістичної системи підприємство може отримати такі результати: детальну узгодженість систем виробництва та збуту; оптимізацію маркетингових організаційних структур; формування інформаційного забезпечення (прискорення обробки інформації, впровадження новітніх інформаційних технологій, використання оптимального інструментарію Інтернет-маркетингу); оптимальне використання кадрового потенціалу; правове забезпечення системи та налагодження надійних господарських зв'язків між усіма її учасниками; відсутність суперечностей між інтересами учасників системи чи досягнення їх паритету на основі взаємних компромісів; постійне вдосконалення систем прийняття маркетингових та управлінських рішень на підприємстві. Ключові слова: логістична діяльність, логістичні процеси, логістичний ланцюг, виробнича функція, логістична політика, логістика.
doi:10.32983/2222-4459-2019-12-234-239 fatcat:efgmdhgoubhnbhfo6vhm7xkody