Imoniu veiklos diversifikacijos matavimo problematika

R. Ginevicius, V. Petraskevicius
2008 Business: Theory and Practice  
Santrauka. Įmonių veiklos diversifi kaciją matuoti siūloma įvairiais būdais. Tai liudija, kad dar nėra vieningo požiūrio į šį svarbų teorijai ir praktikai klausimą. Skirtingų požiūrių į diversifi kacijos matavimą viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad mažai remiamasi diversifi kacijos procesų esmės, tikslų, poveikio įmonių veiklos įvairiems aspektams analize. Iš tyrimų aiškėja, kad diversifi kacijos rodikliai visų pirma turi pabrėžti veiklos sričių skaičių, o ne darbų apimčių variaciją
more » ... imčių variaciją tarp jų. Reikšminiai žodžiai: įmonių veiklos diversifi kacija, diversifi kacijos matavimas. Abstract. Various methods of measuring diversifi cation of enterprise activities have been suggested. Th is shows that any unifi ed approach to solving this signifi cant theoretical and practical problem can hardly be found now. One of the main reasons for this is that the reliable analysis of diversifi cation processes, aims and eff ects on various aspects of enterprise activities has not been performed yet. As shown by the present investigation, diversifi cation criteria defi ning the number of areas of activities rather than the criteria describing the variation of work volumes in these areas should be taken into consideration.
doi:10.3846/1648-0627.2008.9.215-220 fatcat:dwu2noi3e5ctparft5brx5q43i