Neurological palliative care — who, how, when?

David John Oliver
2020 Palliative Medicine in Practice  
There is increasing collaboration between palliative care and neurology, intending to improve the quality of care and quality of life of people with neurological disease and their families. Opieka paliatywna dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi -dla kogo, jak, kiedy? Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Oliver D.J., Neurological palliative care -who, how, when? Palliat. Med. Pract. 2020 tom 14, nr 2: 75-77. Należy cytować wersję pierwotną. Piśmiennictwo znajduje się na stronach 76-77.
doi:10.5603/pmpi.2020.0016 fatcat:x6dgangeuffx5ecmtlrxv3b7em