Plantar Pressure Analysis of Volleyball Players Based on Gait Features

Zegang Wang
2019 Leather and Footwear Journal  
Due to long-term intense training, volleyball players are more likely to suffer from high pressures in some places of the sole than ordinary people. Sustained exposure to such a high pressure will lead to foot eversion/inversion and different degrees of sports injuries, posing a serious threat to the sports career. Gait features have long been recognized as a major impactor of plantar pressure, but have not been applied to analyze the plantar pressure of volleyball players. To make up for the
more » ... p, this paper introduces gait features to the plantar pressure analysis of volleyball players. Professional volleyball players and ordinary people were separately allocated to the test group and the control group, and subjected to contrastive test. The gait features were recorded by a special device. On this basis, the author analyzed the plantar pressure collected in the test, trying to disclose the effects of gait features on plantar pressure and disease of volleyball players. The research results show that: (1) Volleyball players differ greatly from ordinary people in gait features; (2) The uneven distribution of plantar pressure is a major cause of plantar diseases of volleyball players; (3) Changing the gait features helps make the distribution of plantar pressure more uniform, and thus effectively control the risk of plantar diseases. This paper innovatively introduces gait features into the analysis on plantar pressure of volleyball players, and proves that plantar pressure distribution varies with gait features. Of course, gait features are not the only influencing factors of plantar pressure. The future research will explore the other factors that affect the plantar pressure of volleyball players. KEY WORDS: Gait features, plantar pressure, sports injuries, volleyball ANALIZA PRESIUNII PLANTARE LA JUCĂTORII DE VOLEI PE BAZA CARACTERISTICILOR MERSULUI REZUMAT. În urma antrenamentelor intense pe termen lung, jucătorii de volei sunt mai susceptibili să sufere de presiuni mai ridicate în unele zone ale tălpii decât oamenii obişnuiţi. Expunerea susţinută la o presiune atât de ridicată va duce la eversiunea/inversiunea piciorului şi la leziuni sportive de diferite grade, reprezentând o ameninţare serioasă pentru cariera sportivă. Caracteristicile mersului au fost recunoscute de mult timp ca un factor important al presiunii plantare, dar nu au fost aplicate pentru a analiza presiunea plantară la jucătorii de volei. Pentru a compensa decalajul, această lucrare introduce caracteristicile de mers în analiza presiunii plantare la jucătorii de volei. Jucătorii de volei profesionişti şi oamenii obişnuiţi au fost împărţiţi în grupuri de test şi grupuri martor şi au fost supuşi unui test de contrast. Caracteristicile mersului au fost înregistrate cu un dispozitiv special. Pe această bază, s-au analizat valorile presiunii plantare colectate în test, în încercarea de a dezvălui efectele caracteristicilor mersului asupra presiunii plantare şi leziunilor jucătorilor de volei. Rezultatele cercetării arată că: (1) jucătorii de volei diferă foarte mult de oamenii obişnuiţi în ceea ce priveşte caracteristicile mersului; (2) distribuţia inegală a presiunii plantare este o cauză majoră a leziunilor la nivel plantar la jucătorii de volei; (3) modificarea caracteristicilor mersului contribuie la uniformizarea distribuţiei presiunii plantare şi, astfel, la controlul eficient al riscului de leziuni la nivel plantar. Această lucrare introduce în mod inovator caracteristicile mersului în analiza presiunii plantare la jucătorii de volei şi dovedeşte că distribuţia presiunii plantare variază în funcţie de caracteristicile mersului. Desigur, caracteristicile mersului nu reprezintă singurul factor care influenţează presiunea plantară. Cercetările viitoare vor explora alţi factori care afectează presiunea plantară la jucătorii de volei. CUVINTE CHEIE: caracteristicile mersului, presiune plantară, accidentări sportive, volei
doi:10.24264/lfj.19.3.3 fatcat:nsklmqqbkzfabd6732qddohpym