Yaşam Sonu Bakım Uygulamalarında Hasta Savunuculuğu Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nasibe Filiz, Yurdanur Dikmen, Corr, Nasibe Yağmur, Filiz Sakarya, Üniversitesi Sağlık, Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları, Anabilim Dalı, Nasibe Filiz, Yurdanur Dikmen, Sakarya Sağlık (+18 others)
unpublished
Özet Son yüzyıldaki bilimsel ve tıbbi gelişmeler insanların ölümlerini geciktirme imkanlarını sağlarken, bazen bu durum hastalar için acı verici hale gelmektedir. Bu durum, sağlık çalışanlarını terminal dönem hastalarında yaşam sonu bakım uygulamalarını etkin biçimde sağlamaya doğru itmiştir. Yaşam sonu bakım günümüzde gittikçe farkındalığın arttığı sağlık bakım uygulamaları arasında yerini almaktadır. Yaşam sonu bakımda hastaların temel fi ziksel, sosyal ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayan
more » ... önemli grup bakımın kilit noktası hemşirelerdir. Bu hastaların güçsüz, yardıma muhtaç, bağımlı, hassas, iletişim kuramayan ve kontrolü kaybetme gibi özelliklere sahip olması nedeniyle savunmaya ihtiyacı olan hasta gruplarıdır. Bu nedenle yaşam sonu bakım uygulamalarında hemşirelerin hasta savunuculuğu rolü gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Bu makalede yaşam sonu bakımda hemşirelerin rolü ile hemşirelerin yaşam sonu bakım uygulamalarında hasta savunuculuğu rolünün önemi tartışılmıştır. Abstract Although scientifi c and medical developments in the last century provide opportunity to delay deaths of people, sometimes this situation becomes painful for patients. This factor has pushed the healthcare professionals to provide care for the terminal-period patients to die in less pain. As a result, the end-of-life care has taken place among healthcare practices of which awareness has increased in our day. The key point of key group care that meets the basic physical, social and psychosocial needs of patients in end-of-life care is the nurses. In addition, patients in need of advocacy are those who are weak, helpless, dependent, sensitive, unable to speak, and who have features such as losing control. Nurses are the core of care for the patients with these characteristics. Consequently, the patients with any of these features need to be advocated by nurses. For all these reasons, nurses' role of patient advocacy in end-of-life care practices is increasing its importance each passing day. This article will offer nurses insight on how to advocate the patients they provide holistic care, by revealing the importance of nurses in end-of-life care practices.
fatcat:2wtg7i2rcbazdjiqkteczqv33y