Küresel Köy'ün Küyerel Bir Reklence Pratiği Olarak Web Dizisi: Proje 13 Örneği Webisode as a Glocal Advertainment Practice of the Global Village: The Case of Project 13

İlknur Kalay, Gazetecilik Bölümü, İletişim Fakültesi, Yeditepe İstanbul
unpublished
Özet Teknolojik gelişmelerin hızla devam ettiği günümüz dijital çağında yakınsama kavramı sıkça kullanılır hale geldi. Bu bağlamda kültürlerarası iletişimin de fiziki sınırları sanal bir sınırsızlık ile karşı karşıya kaldı. Yakınsama kültürü ile değişen iletişim pratikleri, reklam üretiminde de kendisini göstererek "reklence" türünü ortaya çıkarttı. Bir reklence türü olan web dizisi ise Internet üzerinden bütün dünya ile buluşarak küresel markaların yine küresel pazarlara sınırsız bir kanal
more » ... inden aktarılmasını sağlamıştır. Proje 13, Türkiye'de ilk web dizisi olmakla birlikte küresel markaların reklamını ürün yerleştirme yöntemiyle izlerkitleye sunmuş ve bu sunuma küyerel özellikler de ekleyerek küresel markaların yerel ile betimlenmesini sağlamıştır. Bu çalışmada Proje 13'deki ürün yerleştirmeler içerik analizi yöntemiyle incelenerek, ürün ve hizmetlerin küresel-yerel olarak ne şekilde yapılandırıldığı tespit edilmiş ve dizide küresel ve küyerel öğeler beraber kullanılarak, sponsor ürün olarak görünen Ford Fiesta'nın konumlandırılmasında olumlu sonuçların olup olmadığına bakılmıştır. Abstract The term convergence is now widely used in our society where technological developments are rapidly evolving. Thus, the physical limitations of intercultural communication encounter virtual limitlessness. The communication practices that change with the convergence culture shoved itself in the advertisement production processes and came forth advertainment, a new advertisement style. The webisode, which is an advertainment type, enabled the distribution of global brands to global markets through a limitless channel: the Internet. "Project 13" is the first webisode produced in Turkey and presents the global brands to a wide range of audiences through product placement using glocal features, enabling the significance of the global with glocal. In this study, "Project 13" is analyzed through content analysis to determine the usage of glocalization in the formation of products and services. The study also determines whether the usage of global and glocal features resulted in positive outcomes for the sponsor brand Ford Fiesta.
fatcat:krp3ns5ptzec3gnip5dwoakz34