On the Modes of Actions (Aktionsart) and Functions of Suffix -DIk/-DUk + Possessive

Adnan Rüştü KARABEYOĞLU
2011 Turkish Studies  
ÖZET -DIk/-DUk partisip ekinin iyelikli şekli -DIğI/-DUğU eklendiği fiil unsurunun ifade ettiği hareket kavramına olmuş ya da oluş (sürek) halinde bir hareketin adı hüviyetini kazandırdığından sıfat olarak kullanılması yanında mastar görevi de icra edebilmekte ve içerisinde yer aldığı cümlenin bir unsuru olarak, yahut unsurunda, ad öbeği halinde görülmektedir. Cümlenin bir unsurunu oluşturan bu ad öbeği halindeki ibarede fiiller gösterdikleri kılınış hususiyetleri vasıtasıyla -DIğI/-DUğU ekinin
more » ... görevini yönlendirmekte ve tabiatiyle ad öbekleri ile cümle yüklemi arasındaki gerçekleşme zamanlarına yönelik ilişkilere de tesir etmektedir. ABSTRACT As the verbal suffix -DIk/DUk combined with personal possessive suffix adds perfective or progressive aspect to the verb, it functions as a noun phrase as well as an adjective phrase in the sentence or in the constituent of the sentence in which it occurs. This verbal in the form of noun phrases as a constituent of the sentence determines the function of the suffix -DIğI/DUğU it takes on through its features of modes of actions (aktionsart), and affects the relationships as regards the realization times between the noun phrases it forms and the main verb of the sentence.
doi:10.7827/turkishstudies.2784 fatcat:fw5zbb7zh5goxpbje6whowj6fm