CURRENT ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

K. V. Rostovska
2017 Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіâ Pravo  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Анотація: у статті проаналізовано сучасний стан державної антикорупційної політики у сфері протидії корупції, особливості її реалізації та проблеми виконання заходів. Розглянуто актуальні питання подальшої реалізації антикорупційних заходів та розвитку законодавства, запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: корупція, політика,
more » ... орупційна політика, протидія корупції, антикорупційне законодавство. Аннотация: в статье проанализировано современное состояние государственной антикоррупционной политики в сфере противодействия коррупции, особенности ее реализации и проблемы исполнения мероприятий. Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшей реализации антикоррупционных мероприятий и развития законодательства, предложены пути их решения. Ключевые слова: коррупция, политика, антикоррупционная политика, противодействие коррупции, антикоррупционное законодательство. Annotation: the article analyzes the current state of the state anticorruption policy in combating corruption, especially problems of implementation and performance measures. Actual issues of further implementation of anti-corruption legislation and proposed solutions.
doaj:7cb75d1f7f324f31ae5d6cfe3a2d84fa fatcat:bvelxwmvqvgptebx2h2nhn6d6y