Contemporary sociology and the challenge of LGBT perspective

Marija Radoman
2016 Sociologija  
Contemporary sociology and the challenge of LGBT perspective APSTRAKT: U radu su analizirani pojedini teorijsko-metodološki problemi u proučavanju (homo)seksualnosti i dat je pregled zaključaka o roditeljstvu LGBT osoba. Povezivanje roditeljstva i problema drugačije seksualne orijentacije je teorijsko-praktične prirode. S jedne strane, postoji potreba da se proširi znanje o LGBT populaciji i istopolnim porodicama u domaćoj sociologiji (s obzirom da su ove teme već duže od jedne decenije
more » ... u našem društvu), dok s druge strane, problem roditeljstva LGBT populacije analitički upućuje na proučavanje homoseksualnosti, jer su te dve teme nerazdvojne i u javnom diskursu. Uopšte, cilj ovog rada je uvođenje LGBT perspektive u sociologiju kao i sociologiju porodice ukazivanjem na epistemološki značaj proučavanja ne-heteroseksualne orijentacije i alternativnih porodičnih formi LGBT osoba. Prvi deo rada obuhvata analizu određenih teorijskih i metodoloških problema u proučavanju LGBT populacije, a drugi deo daje pregled savremenih istraživanja o istopolnim porodicama. KLJUČNE REČI: LGBT populacija, seksualnost, istopolne porodice, heteronormativnost. ABSTRACT: This paper analyzes certain theoretical and methodological problems in the research of (homo) sexuality. It also provides an overview of some of the conclusions about LGBT parenting. There are both theoretical and practical reasons behind making connections between the topics of parenting and problems of a different sexual orientation. On the one hand, there is a need to expand the knowledge of the LGBT population and same-sex families in domestic sociology (considering that these issues are present for more than a decade in our society), while on the other hand, LGBT parenting problem analytically refers to the study of homosexuality because these two issues are inseparable in the public discourse. In general, the aim of this
doi:10.2298/soc16s1324r fatcat:pjw3upvumzabhlos5jsks432pm