Ev Tipi Set Üstü Gazlı Ocaklarda Maliyet ve Kalite İyileştirme Amaçlı Bir Değer Mühendisliği Uygulaması

Aybegüm NUMANOĞLU, Orhan ERDEN
2019 Zenodo  
Değer mühendisliği sistemlerin, ekipmanların, hizmetlerin fonksiyonlarını en düşük maliyette gerekli performans, kalite ve güvenilirliği sağlayacak şekilde analiz etmeyi amaçlayan sistematik bir yaklaşımdır. Çalışmada Değer Mühendisliği yaklaşımıyla ev tipi set üstü gazlı ocak aksam tasarımı ve malzemesinde değişiklik yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcında fonksiyon analizi, maliyet analizi, fonksiyon-değer-fayda analizi yapılmış; bu sayede hangi aksamda maliyet iyileştirmesi yapılacağına karar
more » ... yapılacağına karar verilmiştir. Sonraki aşamada, gaz musluklarının pirinç malzeme yerine alüminyum malzemeden üretilmesi sağlanarak ve bek odasında kullanılan alüminyum malzeme miktarının %10 azalmasını sağlayacak tasarım iyileştirmeleri yapılarak maliyet azalışı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada pahalı ve yüksek miktarda malzeme kullanımının maliyet artışına neden olduğu gözlemlenmiştir. Öte taraftan, pirinç yerine alüminyumdan üretilen muslukta pirinç çapağı kaynaklı proses hataları engellenmiş ve alüminyum kullanım miktarı %10 azaltılarak tasarlanan bek odasıyla mevcut ocaklardaki yanma verimliliğinin %6 üstünde yanma verimliliği gerçekleştirilmiştir.
doi:10.5281/zenodo.3254997 fatcat:36qaamqomzd6tm4mazfwlkbznm