Papież Pius XII i jego koncepcja "neutralności absolutnej" Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (1939—1945). Przypadek Polski

Marek Kornat
2009 Zaglada Zydów : Studia i Materialy  
Artykuł traktuje o polityce papieża Piusa XII na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej. Polityka ta była już wielokrotnie przedmiotem studiów i rozważań historyków. Problemy te nie przestają wywoływać wielu kontrowersji, niesłabnących mimo upływu wielu już lat od zakończenia wojny i mimo pięćdziesięciolecia, jakie upłynęło od śmierci tego papieża. Autor artykułu formułuje pogląd, iż głównym motywem polityki Watykanu w dobie II wojny światowej był nie tyle antykomunizm Piusa XII lub
more » ... unizm Piusa XII lub jego proniemieckie poglądy, ile przede wszystkim doktryna "neutralności absolutnej" w stosunkach międzynarodowych. Dla Watykanu była ona kluczowa. Stosunek do sprawy Polski pozostaje jasnym przykładem ograniczeń narzuconych przez praktykę tej doktryny.
doi:10.32927/zzsim.307 fatcat:5m4fvlm3wbeiboc2ay4awaqoje