Pocta akad. prof. E. R. Rossinské, DrSc., za její významný podíl na rozvoji kriminalistiky, forenzních věd a konstituování expertologie

Viktor Porada
2022 Forenzní vědy, právo, kriminalistika  
Předkládáme stručný výběr z díla E. R. Rossinské (z let 1971–2019), v současné době jedné z nejvýznamnějších osobností ruské kriminalistické a soudně-expertizní činnosti. Než přistoupíme k hodnocení výběru z díla, je nezbytné pro současné, zejména mladé kriminalistické teoretiky, existují-li ještě (pro špatně nastavený systém doktorandského studia zejména na právnických fakultách, ale i akademiích v ČR a SR), vyjádřit vztah české a slovenské kriminalistické vědy k ruské kriminalistické škole,
more » ... erá byla zdrojem základního teoretického poznání v této oblasti i v našich zemích (ČSR, ČSSR), ale pro mnohé kriminalistické teoretiky později i v ČR a SR.
doi:10.37355/fvpk-2022/1-08 fatcat:o3zi7n34orec3boefz4xbv3xc4