A művészeti nevelés transzferhatásainak vizsgálata egy metaanalitikus kutatás keretében

Mária Mesterházy
2015 Pedagógusképzés  
A művészeti nevelés iránt érdeklődő kutatók, doktoranduszok, tanárok, döntéshozók számára rendkívül érdekes könyv jelent meg 2013-ban, az OECD iLibrary sorozatában. Szerzői: Ellen Winner, a Boston College Pszichológia Tanszékének vezetője, Thalia R. Goldstein, a New York-i Pace University Pszichológia tanszékének asszisztense, valamint Stephan Vincent-Lacrin, az OECD CERI Educational Research and Innovation program koordinátora. A könyv központi kérdése: "Valóban pozitív hatása van-e a
more » ... sa van-e a művészeti nevelésnek az 'innovatív kompetenciák'-ként (innovative skills) definiált képességek három csoportjára: a technikai kompetenciákra, a gondolkodási és kreatív kompetenciákra, valamint a jellemre (viselkedési és szociális kompetenciák)?" (17. o.). A könyv alapját képező kutatás az OECD CERI "Innovation Strategy for Education and Training"projektjének keretében zajlott le. Az innovatív képességek fejlesztése területen ugyanis nagy várakozások fogalmazódnak meg napjainkban a művészeti nevelés felé. A kutatás alapvető célja ezek kritikus felülvizsgálata volt, amelynek érdekében a szerzők a művészeti nevelés transzferhatásait vizsgáló, 1950-től napjainkig végzett kvantitatív kutatások áttekintésére és metaanalízisére vállalkoztak. Tíz nyelvterületről 507 kutatást dolgoztak fel, 39 kompetenciaterületen vizsgálódtak a zenei, vizuális, színházi, tánc és sokoldalú (multiarts) művészeti neveléssel összefüggésben. A művészeti neveléssel kapcsolatban a politikai döntéshozók által megfogalmazott messzemenő várakozásokra jó példa az alábbi idézet. "A művészeti nevelés fontosabb, mint valaha. A globális gazdaságban a kreativitás létfontosságú. A mai dolgozóknak többre van szükségük, mint képesség és tudás ahhoz, hogy a munkaerőpiac produktív és innovatív résztvevői legyenek. [...] Ahhoz, hogy sikeresek legyünk ma és a jövőben, Amerika gyermekeinek leleményesnek, találékonynak és ötletesnek kell lenniük. A legjobb út ennek a kreativitásnak a támogatásához a művészeti nevelésen keresztül vezet." (Arne Duncan, PCAH, 2011, 1. p. idézi Winner, Goldstein és Vincent-Lacrin 2013 Az ehhez hasonló kijelentések arra késztetik a világszerte periferiális helyzetben lévő művészeti nevelés védelmezőit, hogy a művészet szerepét ne belső értéke-
doi:10.37205/tel-hun.2014-2015.14 fatcat:cv64bii5bjhepjbozxtyr2ezzi