The River Gods in Aiolis

Esen KAYA
2020 Cedrus  
It is not surprising to see rivers, the vital sources of life, as revered deities in the pantheon. Rare examples aside, the cults of river gods have generally been poorly documented as in the case of Aiolis. The cults of four river gods, respectively Hermus, Xanthus, Titnaius, and Boionites, have been attested in the region. Little is known on these deities and the available scanty information on them is mainly provided through the numismatic evidence. The rivers in Aiolis have been studied
more » ... r different topics and within different contexts such as religion and historical geography. Focusing on the divine characteristics of the rivers in Aiolis, this article aims to present a depiction of the river gods in question in the region. Öz: Yaşam kaynağı olarak algılanan ırmakların tanrılar olarak pantheonda yer alması şaşırtıcı değildir. Nadir örnekler dışında genel itibariyle ırmak tanrılarının kültleri hakkında fazlaca veri bulunmamaktadır. Aiolis Bölgesi'ndeki kültler de bu genellemeye istisna teşkil etmemektedir. Bölgede Hermos, Ksanthos, Titnaios ve Boionites olmak üzere dört ırmak tanrısının varlığı bilinmekedir. Bölgedeki ırmaklar farklı başlıklar altında; din, tarihi coğrafya gibi farklı bağlamlarda çalışılmıştır. Aiolis Bölgesi'ndeki ırmakların tanrısal niteliklerine odaklanan bu çalışma, bahsi geçen ırmak tanrılarının bölge temelinde incelenmesini amaçlamaktadır.
doi:10.13113/cedrus.202022 fatcat:gw7f5tz3ovhulgmqtbtm7g4m3y