Lecture abstracts – Nurses

2021 Liječnički vjesnik  
Napredak u liječenju malignih bolesti i programi ranog otkrivanja istih doprinijeli su produljenju života bolesnika oboljelih od malignih bolesti, te je tako karcinom postao kronična bolest koja zahtijeva dugotrajno liječenje. Glavni cilj liječenja karcinoma kao kronične bolesti je optimalno iskorištavanje mogućnosti za produženo preživljavanje uz maksimalno očuvanje kvalitete života. Cilj ovog istraživanja bio je opisati kvalitetu života pacijenata oboljelih od raka i na različitim
more » ... ma. Studija je obuhvatila 156 pacijenata liječenih na Klinici za onkologiju. Podatci su prikupljeni putem standardnog upitnika EORTC QLQ-C30 za procjenu kvalitete života bolesnika oboljelih od malignih bolesti. Rezultati istraživanja ukazuju da razina poteškoća tjelesnog funkcioniranja, poslovnog funkcioniranja, proljeva, boli, nuspojava u usnoj šupljini, nuspojava pri gutanju, opstipacije, emocionalnog i socijalnog funkcioniranja utječe na razinu kvalitete života tako da veća razina ovih poteškoća povećava poteškoće u kvaliteti života. Medicinske sestre mogu utjecati na kvalitetu života pacijenta svakom interakcijom i intervencijom. Tijekom vremena dok procjenjujemo simptome naših pacijenata i ublažavamo nuspojave, nastojimo poboljšati kvalitetu života pacijenata.
doi:10.26800/lv-143-supl1-2 fatcat:bff5xsg5r5crzdcq6qkvbyzq34