Od rozkwitu do kryzysu. Literatury słowiańskie w programach nauczania rosyjskich i radzieckich uniwersytetów przełomu XIX i XX wieku

Alina Sobol
2016 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
naoczny świadek zmian zachodzących w nauce rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, wielokrotnie -nie bez pewnego żalu -przekonywał swoich uczniów, że: "Nasze czasy nie są czasami nowych teorii. Naszym zadaniem jest zbieranie faktów, na podstawie których mogą powstać w przyszłości nowe teorie" 1 . Już w przededniu rewolucji rosyjskiej uczony konstatował, że slawistyka rosyjska znajduje się na etapie przejściowym, nie może w pełni rozwinąć swoich skrzydeł, jest zaledwie depozytorem informacji, które
more » ... ykorzystane zostaną przez kolejne, niczym nieograniczane pokolenia. W dwudziestoleciu poprzedzającym wybuch rewolucji rosyjskiej 1917 roku 2 badania w obszarze filologii słowiańskiej prężnie rozwijały się w murach Mgr ALINA SOBOL -asystent Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; adres do korespondencji:
doi:10.18290/rh.2016.64.7-4 fatcat:yjwxm4cnyff4njeubvrjimo7um