Modlitwa Pańska w świetle wzorów Janowych

Paweł M. Mucha
2020 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
Wzory Janowe, które ujawniają godność Maryi jako "Matki Pana", rzucają nowe światło na Modlitwę Pańską. Łukaszowy Ojcze nasz zawiera trzy prośby dotyczące ludzkich potrzeb i dwie prośby skierowane do Boga, co odzwierciedla pierwszy wzór Janowy 3+2. Mateuszowy Pater noster składa się z pięciu Łukaszowych próśb i dwóch dodatkowych próśb, które występują tylko w Ewangelii Mateusza. Odpowiada to drugiemu wzorowi Janowemu 5+2. W świetle modeli Janowych Łukaszowy Ojcze nasz był wykorzystany przez Mateusza, który uzupełnił wersję Łukaszową.
doi:10.21906/rbl.3628 fatcat:rh3mkrygjndaxdr5xwb2qtrwey