Механізми адаптивного управління методичною роботою педагогів закладів позашкільної освіти

Лариса ВОРОНА
2020 Humanities science current issues  
Лариса ВОРОНА, orcid.org/0000-0001-9878-6547 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Старобільськ, Луганська область) voronali@ukr.net МЕХАНІЗМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Нині в освітній системі країни великого значення набуває методична робота як складник освітнього простору закладу освіти. Метою діяльності методичної роботи є надання допомоги педагогічним
more » ... дагогічним працівникам у розвитку їх професійної майстерності, активізації творчого потенціалу, оволодінні сучасними технологіями навчання та виховання. У статті автор акцентує увагу на методичній роботі закладів позашкільної освіти як основного виду освітньої діяльності педагогів. Саме методична діяльність забезпечує безперервний зв'язок із проблемою, над якою працює педагог, результатом чого є організований на належному рівні освітній процес закладу. Це дає змогу протягом певного часу глибоко вивчати діяльність педагогічного колективу. Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладі позашкільної освіти залежить від рівня методичної роботи закладу. Важливим моментом у вирішенні цієї проблеми є керівництво методичною роботою закладу. Автор висвітлює концептуальні підходи до управління методичною роботою закладу позашкільної освіти в умовах модернізації освітньої системи в Україні та визначає характеристики структури управління методичною роботою. У статті акцентується увага на адаптивному стилі керівництва методичною роботою закладу позашкільної освіти як ефективному стилі керівництва, який має низку переваг. Автор доводить, що найпродуктивнішим напрямом управління методичною роботою позашкільного навчального закладу є використання системи адаптивного управління. Підвищення адаптивності керівництва відбувається за рахунок перепроектування завдань, переформування творчих груп або модифікації посадових повноважень. Ефективне управління методичною роботою закладу є запорукою успішного функціонування та адаптації закладу до нових умов. Адаптивний стиль керівництва, в основі якого лежить демократичний стиль, який базується на взаємодії, співробітництві, конструктивному вирішенні проблем, дає найкращі результати в наданні освітніх послуг. Ключові слова: заклад позашкільної освіти, методична робота, адаптивне управління.
doi:10.24919/2308-4863/34-2-29 fatcat:hpmgiriozjgvlopmovjx6t4f2i