АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ: НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СТАВЛЯТЬ НОВІ ПИТАННЯ. COPYRIGHT AND INFORMATION RIGHT: NEW TECHNOLOGIES PUT NEW QUESTIONS

unpublished
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Івасюка заст. директора по науковій роботі 58000 м. Чернівці, вул.О.Кобилянської,47 тел. (03722) 2-27-33, 2-62-05 e-mail: oci@sacura.net Анотація. Розглядаються проблеми інформаційного права, і зокрема авторського, що постали перед суспільством в останні десятиліття у зв'язку з розвитком нових технологій, глобальних інформаційних мереж. Аналізується вплив копірайту на розвиток масової культури. Представлено погляд на забезпечення прав
more » ... ивача в галузі інформації. Abstract The copyright problems that have arised in our society because of the fast development of new technologies and global information networks are considered. Influence of the copyright on the development of mass culture is analyzed. Viewpoint on the problem of user rights in information domain is given. Фундаментом всього сучасного інформаційного права являється положення про невід'ємні права людини, до яких відноситься право на висловлення своєї думки і право на таємницю приватного життя. Ці права. Хоча і в різних формулюваннях, закріплені в Загальній декларації прав людини, в Європейській конвенції про права людини, в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права. Закріплені вони і в Конституції України. Про існування цих прав знають всі. Тому часто коли держави тим чи іншим способом обмежують фундаментальні інформаційні права, приходиться чути посилання на Загальну декларацію прав людини, де ці права виражено в безумовній імперативній формі. Але, на жаль. Декларація не являється діючим юридичним документом. Держави, що її підписали, не зобов'язувались дотримуватись її положень, а лише декларували своє прагнення до їх дотримання. Вищим діючим юридичним документом, в якому закріплено інформаційні права громадян, являється Європейська конвенція про права людини. Але в ній визнання інформаційних прав громадян супроводжується цілим рядом застережень. І ці застереження дозволяють державам на законних підставах дуже істотно обмежувати первинні інформаційні права громадян. Саме ці застереження є юридичною основою і для діяльності спецслужб, і для захисту авторського права, і для всіляких обмежень поширення інформації. Вони ж дозволяють державам уводити майже як завгодно тверді обмеження фундаментальних інформаційних прав з єдиною умовою-обмеження повинні прийматися у формі законів. Таким чином, основні правові документи лише окреслюють рамки, у яких держави можуть регулювати інформаційні права, але, по великому рахунку, нічого не гарантують у відношенні самих цих прав. Ідеалом, відповідно до Загальної декларації прав людини, визнається свобода шукати, одержувати і поширювати інформацію й ідею будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Однак конкретні обставини внутрішнього і міжнародного життя держави можуть привести до необхідності тією чи іншою мірою обмежувати це право. От саме навколо цих обмежень і відбувається основна боротьба інтересів. Завжди є сили, що
fatcat:wchygxzimjfelccfaguafdxqym