Vplyv informačno-komunikačných technológií na výučbu

Ján Pavlovkin, Ján Stebila
2016 Dydaktyka Informatyki  
doi:10.15584/di.2016.11.11 fatcat:goblm5l4jjbj5cfs2sfripvvk4