Zastosowanie filmu w projekcie "Niewidzialne miasto"

Jerzy Kaczmarek
2013 Człowiek i społeczeństwo  
Kaczmarek Jerzy, Zastosowanie filmu w projekcie "Niewidzialne miasto" [Using of film in the project "Invisible city"] edited by M. Krajewski -"Cz owiek i Spo ecze stwo", vol. XXXVI, iss. 2, Pozna 2013, pp. 349-364. Adam Mickiewicz University Press.
doi:10.14746/cis.2013.36.2.12 fatcat:24v566jrergqjmgwgbh3rlfwxi