Palliative internal biliary drainage for obstructive jaundice due to tumors of hepatopancreatobiliary area

A. G. Beburishvili, E. N. Zuybina, Yu. I. Vedenin, V. V. Mandrikov
2016 Endoskopicheskaya khirurgiya  
doi:10.17116/endoskop201622627-31 fatcat:6rmijalonjav3kp7oexr4wzkku