Hydrodynamic Behavior of Flow in a Drinking Water Treatment Clarifier [chapter]

Wen-Jie Yang, Syuan-Jhih Wu, Yu-Hsuan Li, Hung-Chi Liao, Chia-Yi Yang, Keng-Lin Shih, Rome-Ming Wu
2010 Computational Fluid Dynamics  
doi:10.5772/7113 fatcat:ojyehxlojjcm7frrwhk5ip3wia