ЧИ ГАЛИЦЬКИЙ ВОЄВОДА КОСНЯТИН СІРОСЛАВИЧ БУВ ПРИЧЕТНИЙ ДО ПОЯВИ НАЗВИ МІСТА СНЯТИН?

Віталій Нагірний
2020 Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина  
У статті аналізується поширена в українській історіографії теза про датування першої письмової згадки про Снятин 1158 р. і походження назви міста від імені його ймовірного власника, боярина Коснятина Сірославича. На підставі аналізу літописних повідомлень автор приходить до висновку, що теза про оборону Снятина галицьким воєводою від військ Івана Ростиславича в 1158 р. опирається на помилковій інтерпретації та ототожненні двох різних подій – місії Коснятина в Київ весною 1157 р. і нападі Івана
more » ... остиславича на Кучелмин і Ушицю восени 1158 р. – і позбавлена будь-якого історичного підґрунтя. Автор вважає також, що немає підстав твердити, що назва населеного пункту над Прутом походить від імені галицького воєводи Коснятина Сірославича. Ключові слова: Коснятин Сірославич, Снятин, Покуття, галицький воєвода.
doi:10.15330/gal.33.27-36 fatcat:c7p5hefmejaapoy5o4coi4qkqi