ГЕНЕЗИС МЕТОДОЛОГІЇ ТЕОРІЇ ІНВЕСТУВАННЯ

Інна Новак, Олександр Школьний, Наталія Вернюк
2021 Ekonomìka ta suspìlʹstvo  
У статті вказано на відсутність сформованого інвестиційного ринку, що проявляється через слабкий розвиток фінансової інфраструктури, низьку ліквідність вітчизняних підприємств, невисокий рівень доходів населення, все це негативно впливає на інвестиційний клімат України. Обґрунтовано, що з метою забезпечення сталого розвитку країні потрібно залучати фінансові ресурси, а для цього консолідувати вітчизняний і міжнародний капітал у формі інвестицій. З метою дослідження умов формування стану
more » ... вання стану рівноваги на вітчизняному інвестиційному ринку здійснено генезис методології теорії інвестування. При дослідженні використовувалися методи аналізу, синтезу, наукової абстракції, порівняльного аналізу, логічного узагальнення. Проаналізовано етапи становлення фундаментальних положень економічної теорії, а саме погляди вчених на значення капіталу у розвитку економіки країни. Проведене дослідження дозволило сформувати об'єктивні погляди на обсяги попиту та пропозиції інвестиційного капіталу необхідні для розвитку економіки України. Рекомендовано через інвестиційно-інноваційну політику, комплекс економічних, організаційно-правових, фінансово-кредитних та інших заходів держави реалізовувати стратегію інвестиційного розвитку економіки країни.
doi:10.32782/2524-0072/2021-24-18 fatcat:wktmtft6ljcyjnb4hqlcl4omee