Kostentoerekening en beslissingsondersteuning met één informatiemodel

D. A. Van Damme, Jacques Theeuwes
2001 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
In de management accountingliteratuur bestaan verschillende informatiemodellen voor enerzijds kostenberekeningen en anderzijds ondersteuning van managementbeslissingen. De informatie uit de verschillende modellen is lastig te combineren voor het operationele management. De auteurs beschrijven een integraal model waarmee informatie voor de verschillende managementtaken met elkaar in verband wordt gebracht. Het ontwikkelde informatiemodel is gebaseerd op de concepten van Activity Based Costing en
more » ... Cash Flow Accounting. Hieraan zijn diverse typen van prestatiemaatstaven toegevoegd, die het management ondersteunen bij de verbetering van de voortbrengingsprocessen. Een toepassing bij een onderneming in de sector 'logistieke dienstverlening' demonstreert de werking van het integrale informatiemodel
doi:10.5117/mab.75.13786 fatcat:pftj4cqadngq3ioni54elowahe