Konfiguracja zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych jako czynnik ich międzynarodowej konkurencyjności

Marcin Kuzel
2016 Przegląd Organizacji  
Opracowanie przedstawia kwestię odpowiedniej konfiguracji zasobów w skali ponadnarodowej jako atrybut i jednocześnie jeden z najważniejszych czynników międzynarodowej konkurencyjności współczesnych korporacji transnarodowych. Zwrócono uwagę, że optymalizacja rozmieszenia dostępnych przedsiębiorstwu zasobów, czyli ich odpowiednia delokalizacja i konfiguracja geograficzna, pozwalają czerpać tym korporacjom znaczne korzyści, które są konsekwencją funkcjonowania w odmiennych uwarunkowaniach
more » ... o-gospodarczych. Na podstawie wyników badania, zrealizowanego w ramach projektu badawczego "Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki", sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako grant nr N N112 322338, ocenie poddano doświadczenia, dotyczące konfiguracji zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych, uwzględniając kryterium stopnia ich internacjonalizacji.
doi:10.33141/po.2016.02.07 fatcat:mxzc3lpihfhwpksljpbcijagfq