Annotated catalogue of the Ampulicidae, Crabronidae and Sphecidae (Hymenoptera) of the Malagasy subregion

M. Madl
2014 Zenodo  
Madl, M. (2014): Annotated catalogue of the Ampulicidae, Crabronidae and Sphecidae (Hymenoptera) of the Malagasy subregion. Linzer biologische Beiträge 46 (2): 933-1039
doi:10.5281/zenodo.5312607 fatcat:wdn6kzjs3vam5apajxp3waxefa