Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna

Justyna Mokras-Grabowska
2016 Turyzm  
Artykuł jest dyskusją terminologiczną nad zagadnieniem, jakim jest turystyka sportowa. Biorący udział w przeprowadzonym sondażu eksperci podkreślają jej złożony charakter, wielopłaszczyznowość i heterogeniczność. Wyróżniają zarówno bierne, jak i aktywne uczestnictwo w dyscyplinach sportowych. Tym samym podkreślana jest ogromna rola tej formy turystyki w aktywizacji regionów, głównie wynikająca z organizacji masowych imprez sportowych. Materiał opracowano na podstawie uzyskanych w badaniu ośmiu
more » ... ypowiedzi ekspertów z różnych ośrodków badawczych zajmujących się turystyką (w tym przede wszystkim turystyką sportową). Uzupełnienie stanowi podjęta przez autorkę artykułu próba ujednolicenia zjawiska poprzez odniesienia do literatury przedmiotu.
doi:10.18778/0867-5856.26.1.02 fatcat:f4kcl7agwnclvi2wqsuvmzicay