ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЗВАМИ ДИКИХ ПТАХІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. С. Шуленок
2021 Lіngvіstichnі doslіdzhennja  
Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування фразеологізмів з компонентом-орнітономеном у сучасній українській мові. Об'єкт фразеології розглянуто в широкому розумінні – до цього проміжного рівня відносимо як ідіоми, так і прислів'я, приказки, усталені образні порівняння тощо. Проаналізовано назви диких птахів, що входять до складу фразеологічних одиниць із наданням їм особливої маркованості. Визначено національно-культурну специфіку орнітономенів, установлено частоту їх уживання в зазначених мовних одиницях.
doi:10.34142/23127546.2021.54.1.02 fatcat:5absmv5tovg7rdbyssu3tuzbli