Development program of autopsychological competence of future specialists in information technology: content and analysis of the effectiveness

ScienceRise   unpublished
У статті висвітлено особливості розвитку автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Подано зміст програми розвитку автопсихологічної компетентності май-бутніх фахівців з інформаційних технологій. Наведено аналіз результатів ефективності впровадження програми розвитку автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітній процес у ВНЗ Ключові слова: майбутні фахівці з інформаційних технологій, автопсихологічна
more » ... ічна компетентність, про-грама формування автопсихологічної компетентності The article deals with the peculiarities of development of autopsychological competence of future specialists in information technology. The content of the program of development of autopsychological competence of future specialists in information technology are described. The analysis of the results of implementation effectiveness of the development program of autopsychological competence of future specialists in the field of information technology is presented Keywords: future specialists in information technology, autopsychological competence, development program of autopsychological competence
fatcat:wxfsuk7pv5dlvkatylkjlf6upu