The Determination of Infection and Damage Rates of the Alfalfa Seed Chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae) in Alfalfa Seed Stored in the Eastern Region of Turkey * Doğu Anadolu Bölgesinde Depolanmış Yonca Tohumlarında Yonca Tohum Kalsidi Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae)'in Zararı ve Bulaşma Oranlarının Belirlenmesi

Celalettin Gözüaçik, Abdullah İreç
2016 Cilt: 6, Sayı: 1, Sayfa   unpublished
This study was conducted to determine the infection and damage rates of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae) in alfalfa seeds stored at 22 locations in Iğdır, Kars and Van provinces of the Eastern Anatolia region in 2013-2014 years. In the study carried out for the first time in Turkey, the total 230 samples were collected in the average amount of 100 g from commercial and domestic alfalfa seeds for each location. These seeds were cultivated
more » ... eds were cultivated at 25±1°C and 65±5% RH in the laboratory. With the aim of determining the infection and damage rates, the adult insects emerging, the damaged and non-damaged seeds were counted and weighed for each sample. Consequently, it was determined that 94.8% of those samples collected for the study were infected with B. roddi and average 17 060.54 seeds in those samples were damaged at the rate of 0.25% and the infection caused the weight loss of 0.09%. ÖZET: Bu çalışma Yonca tohum kalsiti Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae)'nin bulaşma oranları ve zararını belirlemek amacıyla, 2013 ve 2014 yıllarında Iğdır, Kars ve Van illerinde 22 farklı yerde yerde yürütülmüştür. Çalışmalarda ortalama 100 g ağırlığında ticari ve çiftçilerden 230 tohumluk yonca toplanmıştır. Toplanan tohumlar 25±1°C sıcaklıkta ve 65±5% nem ortamında laboratuvarda kültüre alınmıştır. Her bir örnekte ergin çıkışları gözlemlenmiş, bulaşma ve zarar oranlarını belirlemek amacıyla tohumlar tartılarak sayılmıştır. Sonuç olarak, toplanan örneklerin % 94.8'nin bulaşık olduğu belirlenmiş ve ortalama 17 060.54 tohum örneğininin %0.25 oranında zarar gördüğü ve %0.09 ağırlık kaybına uğradığı bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Depolanmış yonca tohumu, Bruchophagus roddi, bulaşma ve zarar oranları Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye
fatcat:jktdmhufajcfpijpi23om6qetu