Trade in goods between Poland and EU member states. Quality of Eurostat data
Obrót towarowy Polski z krajami Unii Europejskiej. Jakość danych Eurostatu

Iwona Markowicz, Paweł Baran
2018 Studia i Prace WNEiZ  
doi:10.18276/sip.2018.54/1-09 fatcat:xsafqh6kqrekradppyxfo6ol6a