Comparison of the Quality Characteristics of Rices Sold in the Market under the Name of Osmancık Variety with the Original Osmancık Variety

Mehmet Metin YAZMAN, Mehmet KÖTEN, Ayhan ATLI
2020 Journal of the Institute of Science and Technology  
Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; satın alınan pirinçlerde alkalide yayılma değeri 4 örnekte orijinal çeşitten farklı bulunmuştur. Diğer özellikler bakımından ise pirinç örnekleri orijinal tohumluk Osmancık çeşidine yakın sonuçlar vermiştir.
doi:10.21597/jist.692863 fatcat:3bpahqlhrjfvznjatibmdxb2b4