WYBRANE PIERWIASTKI ŚLADOWE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

Joanna Maria Dróżdż-Afelt, Beata Barbara Koim-Puchowska, Aleksandra Menka
2019 Kosmos  
W literaturze omawiającej żywienie człowieka termin "pierwiastki śladowe" dotyczy tych pierwiastków, które w tkankach organizmu występują w bardzo małych ilościach, bez względu na to, czy są to pierwiastki niezbędne czy nie. Inaczej rzecz ujmując, będą to pierwiastki chemiczne, które są obecne w organizmie lub wymagane dla jego odpowiedniego funkcjonowania, a charakteryzuje je przede wszystkim niewielkie stężenie. W niniejszej pracy omówiono szereg pierwiastków, które w nadmiarze mogą stanowić
more » ... rzyczynę zaburzeń w funkcjonowaniu wielu procesów życiowych. Wybrano żelazo, cynk, miedź, chrom, nikiel, arsen, rtęć, kadm i ołów, dla zobrazowania możliwej roli pierwiastków śladowych w powstawaniu chorób, w tym nowotworów.
doi:10.36921/kos.2019_2461 fatcat:osemfhxdhnetxfqxr7qnrvsprq