Augustino Voldemaro veikla užsienio politikos srityje Steigiamojo Seimo laikotarpiu

Audronė Veilentienė
2018 Parlamento studijos  
Straipsnyje analizuojama prof. Augustino Voldemaro veikla ir pozicija užsienio politikos srityje Steigiamojo Seimo laikotarpiu. Kol buvo suformuotas Kazio Griniaus Ministrų kabinetas, prof. A. Voldemaras laikinai ėjo užsienio reikalų ministro pareigas, vėliau buvo Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje, o atsistatydinęs iš šių pareigų griežtai kritikavo krikščionių demokratų vykdomą užsienio politiką. Prof. A. Voldemaras daug prisidėjo formuojant Lietuvos užsienio politiką ir darė nemažą įtaką, net
more » ... ūdamas opozicijoje, tačiau ši jo veikla iki šiol yra mažai tyrinėta.
doi:10.51740/ps.vi25.49 fatcat:4r34xzkspfbvbnpqnizgswaa7m