Warunki terytorialne oraz obszary żydowskiej działalności gospodarczej w nowożytności na przykładzie standardowych przypadków z Frankonii

Gabi Rudolf
2014 Biuletyn Polskiej Misji Historycznej  
doi:10.12775/bpmh.2014.005 fatcat:pncpuchyzrdu3i46s4ue2oaewy