THE INFLUENCE OF STRUCTURED WATER ON GERMINATION ENERGY AND GERMINATION OF SEED OF RADISH SOWING (RAPHANUSSATIVUSL.)
ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUSSATIVUSL.)

O. P. Tkachuk, Vinnytsia National Agrarian University, O. A. Demchuk, V. S. Kravchenko, Vinnytsia National Agrarian University, Uman NUS
2020 Вісник Уманського національного університету садівництва  
О. П. Ткачук, доктор с.-г. наук, доцент, Вінницький національний аграрний університет (Вінниця), Україна О. А. Демчук, аспірантка кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Вінницький національний аграрний університет (Вінниця), Україна В. С. Кравченко, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва, Уманський НУС (Умань), Україна ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUS SATIVUS L.) Cтаття присвячена актуальності застосування
more » ... сті застосування структурованої води в рослинництві. Показано позитивний вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної. Визначено перспективи використання структурованої води у рослинництві. Виявлено стимулюючий вплив структурованої води на енергію проростання і лабораторну схожість насіння редьки посівної, в порівнянні з їх пророщуванням на звичайній воді на 13-20%. За своїми параметрами структурована вода близька до фізіологічних рідин тканин рослин. Структурована вода складається з великих і малих рідких кристалів (кластерів), підвищує її фізіологічну активність в тканинах рослин, полегшує проникнення води і розчинених в ній іонів через мембрани і клітинні стінки. Застосування структурованої води дозволяє значно заощадити її кількість на полив і підвищити врожайність вирощуваних культур в умовах посухи. Однак, з впровадженням у виробництво ресурсоощадних технологій, зміни режимів поливу з'явилася необхідність вивчення впливу структурованої води на проростання насіння. Ключові слова: вода, структурація, насіння, редька посівна, схожість енергія проростання. O. P. Tkachuk,
doi:10.31395/2310-0478-2020-1-67-70 fatcat:c3xynhwfozftpnbgopkcowsyiy