ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria I: PRACE MATEMATYCZNE X I (1968) ANNALES SOCIETATIS MATHEMATICAE POLONAE Series I: СОММЕ NT ATIONES MATHEMATICAE X I (1968) On homogeneous polyharmonic polynomials

J Mtjsiałek
unpublished
fatcat:o2dezu3hdrgizhxjgx36ytt2t4