Hakkâri İlinin Beslenme ve Mutfak Kültürü - Nutrition and Culinary Culture of Hakkâri Province

Berfin Elmas
2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu araştırmanın amacı, Hakkâri ilinin beslenme ve mutfak kültürünü analiz etmektir. Çalışma literatür taraması olarak gerçekleşmiş olup ikincil veri toplama yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Araştırma kapsamında Hakkâri mutfak kültüründe öne çıkan yiyecekler ve beslenme kültürü incelenmiştir. İncelemeler sonucu Hakkâri mutfağının ilin coğrafi yapısı nedeniyle, mutfak kültürünün doğal belirleyicisi olan coğrafi yapının ve doğal çevrenin belirgin biçimde baskın olduğu mutfaklardan biri
more » ... u belirlenmiştir. Bunun yanında yöre insanı için vazgeçilmez olan yayla kültürünün de mutfak kültürüne ve beslenme alışkanlıklarına etki ettiği anlaşılmaktadır. Bölgede hayvancılığın ön plana çıkması nedeniyle Hakkâri mutfağında ve beslenme kültüründe hayvansal ürünler kullanılan yemekler ve hayvansal kaynaklı besinlerin ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Hakkâri' ye özgü yöresel lezzetlerin ve değerlerin daha fazla ortaya konması açısından önerilerde bulunulmuştur. Abstract The aim of this research is to analyze the nutrition and cuisine culture of Hakkâri province. The study was carried out as a literature review and data were obtained by the secondary data collection method. Within the scope of the research, prominent foods and nutritional culture in Hakkâri cuisine were examined. As a result of the investigations, it has been determined that Hakkâri cuisine is one of the cuisines in which the geographical structure and natural environment, which is the natural determinant of the cuisine culture, is clearly dominant due to the geographical structure of the province. In addition, it is understood that the highland culture, which is indispensable for the local people, also affects the cuisine culture and eating habits. Due to the prominence of animal husbandry in the region, it has been determined that the meals with animal products and animal origin foods are predominant in Hakkâri cuisine and nutrition culture. As a result of the study, suggestions were made in terms of revealing more local flavors and values specific to Hakkâri.
doi:10.26677/tr1010.2021.640 fatcat:hjgtqpy5snhmzpgl7k45p5dniy