Effect of temperature on population dynamic and sexual reproduction of Moina irrasa

ZHANG Sai, DENG Daogui, LI Yuying, MENG Xiaoli, REN Panpan, LEI Juan, JIN Xianwen
2011 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2011.0323 fatcat:xwadxvu7frbg3hwimvxknwgmkm