A Rare Complication of Arthroplasty: Metallosis

Cansu Benli Işık, Halide Nur Ürer, Saime Gül Barut, Mustafa Fehmi Akyıldız, Doğan Atlıhan
2017 Haseki Tıp Bülteni  
Metallic prosthetic materials are used in place of bones and joints that have lost their function. Metallosis is a rare complication of the arthroplasty where metallic prostheses are used. It is defined as the infiltration of friction-related metallic debris into periprosthetic bones and soft tissues. Its histology is characterized by widespread lymphoplasmacytic and histiocytic infiltration around metal debris, foreign body giant cells, metal particles, extracellular metal deposits and
more » ... oplasmic debris in giant cells. Since it can be confused with malignant melanoma due to the presence of pigment as well as, giant cell tumors of the soft tissues and bones, care should be taken in the examination of post-arthroplastic materials. For this reason, we found it worthwhile to present two rare cases of post-arthroplasty metallosis, one developed in the knee joint and the other in the hip joint. İşlevini yerine getiremeyen kemik ve eklemlerin yerine metalik prostetik materyaller kullanılabilmektedir. Metallozis, metalik protezlerin kullanıldığı artroplastik tedavinin nadir gelişen bir komplikasyonudur ve periprostetik kemik ve yumuşak dokuya metalik aşınma debrislerinin infiltrasyonu olarak tanımlanır. Histolojisinde metal debris etrafında yaygın lenfoplazmasitik ve histiositik infiltrasyon, yabancı cisim dev hücreler, metal partiküller, ekstraselüler metal depozitler ve dev hücrelerde intrasitoplazmik debris görülebilir. Histolojik olarak yumuşak dokunun ve kemiğin dev hücreli tümörleri ile pigment varlığı nedeniyle malign melanomla karışabileceği için post-artroplastik materyallerin incelenmesinde dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle biri diz diğeri kalça ekleminde gelişmiş iki nadir post-artroplastik metallozis olgusunu sunmaya değer bulduk. Anahtar Sözcükler: Metallozis, artroplasti, komplikasyon, yabancı cisim reaksiyonu Öz Abs tract
doi:10.4274/haseki.3296 fatcat:qcqeytdchnan5ebhmoiksn32ze