DOBÓR URZĄDZEŃ KOMPENSACYJNYCH DLA FARMY WIATROWEJ PRZYŁĄCZONEJ DO SIECI 110 KV

Paweł Pijarski, Michalina Gryniewicz-Jaworska
2016 Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska  
Streszczenie. Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła się rozwijać na początku lat 90 XX wieku, jednak jej dynamiczny wzrost można zaobserwować w kolejnych latach. Pod koniec 2014 roku łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce wynosiła ok. 3 800 MW i nadal rośnie. Budowa oraz instalacja farm wiatrowych o dużych mocach niesie za sobą szereg problemów związanych z kompensacją linii kablowych 110 kV, wyprowadzających moc z farmy wiatrowej o znacznych długościach oraz właściwym doborem
more » ... ądzeń kompensacyjnych. W artykule opisano zagadnienia związane regulacją mocy biernej w farmach wiatrowych oraz dokonano analizy poszczególnych urządzeń kompensacyjnych wykorzystywanych w energetyce wiatrowej. Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, kompensacja mocy biernej, urządzenia kompensacyjne Abstract. Wind energy in Poland began to develop in the early 90s of the twentieth century, but its dynamic growth can be observed in subsequent years. At the end of 2014, the total installed capacity in wind farms in Poland amounted to 3 800 MW and continues to grow. The construction and installation of wind farms with high power brings with it a number of problems related to the compensation of the 110 kV cable lines of considerable length and the right type of compensation equipment. The article describes issues related to regulation of reactive power in wind farms and an analysis of individual compensation equipment used in wind energy.
doi:10.5604/20830157.1194275 fatcat:gyh2qeghcvf2znuknzvuckrm4q