Congenital bilateral proximal radioulnar synostosis
Urođena bilateralna proksimalna radioulnarna sinostoza

Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Marinko Domuzin, Siniša Bijeljac, Milorad Maran, Dario Kalacun, Sanjanin Perišić, Darko Jović
2009 Scripta Medica  
Sažetak. Kongenitalna radioulnarna sinostoza predstavlja rijetku anomaliju uzdužne segmentacije kostiju podlaktice. Javlja se u 60% slučajeva obostrano, jednake polne distribucije. U radu je prikazan slučaj desetogodišnjeg dječaka sa obostranom radioulnarnom sinostozom. Klinički rezultat tri godine nakon operacije pokazuje normalan rast, poziciju podlaktice obostrano identičnu onoj nakon dovođenja u funkcionalan položaj sa potpunom mogućnošću obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Pokreti
more » ... i. Pokreti savijanja i opružanja podlaktice su jednaki dobijenim nakon operacije i pacijent je osposobljen za obavljanje normalnih dnevnih aktivnosti u kući i školi, ali sa ograničenjem mogućnosti za bavljenje određenim sportskim aktivnostima, zbog ograničenja pokreta u obe podlaktice. Ključne riječi: Urođena radioulnarna sinostoza segmentation of forearm bones. In 60% of the cases, it occurs bilaterally, with even distribution in both sexes. The study presents a case of a ten-year old boy with bilateral radioulnar synostosis. The clinical result, three years after the operation, shows a normal growth, the position of the forearm bilaterally identical to the position after having brought it into the functional position, with full ability for performing the usual activities. The movements of the forearm bending and stretching are equal to those obtained by the operation and the patient is able to perform regular daily activities at home and in school, however, with limited ability for doing certain sports activities, due to the limitation of movement in both forearms
doi:10.5937/scrimed0901061x fatcat:nsmbl2e56narrkxm6sxfe6ej4y