Serbest Zaman Doyumunun Mutluluk Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü

Pınar GÜZEL, Özge YAVAŞ TEZ, Melike ESENTAŞ
2020 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.18026/cbayarsos.711055 fatcat:sa2epjsonnhqfegappg26hvaza