Німецький та український романтизм: спроба зіставлення

М. Кашуба
2010 Dóxa  
Марія Кашуба НІМЕЦЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ: СПРОБА ЗІСТАВЛЕННЯ Осмислення епохи Романтизму як типу філософії й світогляду активно розпочалося в українській історії філософії та культурології лише в останні десятиліття. Досі для більшості дослідників це поняття означало літературно-художню течію, культурний стиль, або модель світосприйняття, відображену в європейській культурі кінця ХVIII -першої половини ХІХ ст. Вважалося, що романтичні моделі світосприйняття відобразилися в своєрідних
more » ... обах відтворення та переживання світу в літературі, образотворчому мистецтві, а особливо в музиці. Засвідчив живучість такого підходу до розуміння романтизму академік Мирослав Попович у фундаментальній статті «Романтизм як стиль та ідеологія» [2]. Ґрунтовні дослідження романтичної моделі й особливостей світосприйняття засвідчили роботи літературознавців та культурологів за останні роки (Т. Бовсунівської, Є. Нахліка, М. Новикової, В. Скуратівського та ін.). Особливо відрадно, що увагу філософів привертає не просто романтичне світосприйняття й світорозуміння, яке може бути притаманним кожній культурно-історичній епосі, а саме епоха Романтизму як така в українській духовній культурі цілого ХІХ ст. Вперше виділено як окремий і особливий період в розвитку української філософської думки епоху Романтизму в підручнику «Історія філософії України» (Київ: Либідь, 1993). Автор цього розділу професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Іван Огородник окреслив сутність Романтизму як філософії й світогляду та умови його функціонування в Україні. Він же привернув увагу до «шеллiнґіанських витоків філософії українського романтизму». На цьому наголошує й автор фундаментального підручника «Історія української філософії» Вілен Горський. Можна ствердити, що саме ці дослідники започаткували жвавий інтерес до епохи Романтизму в українській історикофілософській науці, який проявляють все більше ентузіастів. Як свідчать публікації останніх років, а також захищені дисертації, вельми перспективним є вивчення витоків українського Романтизму і його зв'язків з Романтизмом німецьким насамперед. Звичайно, це привертає увагу до їх особливих характеристик, які виділяють світорозуміння епохи Романтизму він інших культурно-історичних епох. Серед найновіших досліджень виділяється фундаментальна праця Михайла Скринника «Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму» [4]. Саме цей автор віднайшов у творах найвизначніших діячів української духовної культури ХІХ ст. закодовані у символічно-метафоризованій оповіді універсальні смисли національного буття, і це дозволило йому виділити як домінантну в той час філософську проблему національної ідентичності.
doi:10.18524/2410-2601.2008.12.202966 doaj:70c4d6a7ff694ae880130cccce41bdb1 fatcat:wkgaemmikfai5cex6hagiiexg4