Bir Yurt Dışı Edebiyat Etkinliği: Türk Edebiyatı Kıbrıs'ta Projesi

İsmail Arayıcı, Şenol Karadeniz, Kübra Ata Öğüt
2011 Türk Kütüphaneciliği  
Günümüzde Kuzey Kıbrıs edebiyatı Türkiye 'de, Türk edebiyatı da Kuzey Kıbrıs'ta hiçbir zorluk çekilmeden anlaşılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) açısından askeri, ekonomik ve kültürel yönlerden stratejik bir öneme sahiptir. İki ülke arasında kültürel işbirliğinin üst noktalara taşınması, 3 Aralık 1997 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile "Kültür Alanında İşbirliği Protokolü" imzalayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın temel hedefleri
more » ... r. Çağdaş Türk edebiyatının Kuzey Kıbrıs'ta geniş bir katılımla temsil edilmesinin adanın kültürel yaşamının zenginleştirilmesine, KKTC'nin Türkiye için sadece askeri değil, kültürel açıdan da önemli bir ülke olduğunun vurgulanmasına ve KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle 08-13 Kasım 2010 tarihleri arasında Türk Edebiyatı Kıbrıs 'ta adlı bir proje gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen imza günleri ve yazarlarla yapılan söyleşiler Kuzey Kıbrıs halkının çağdaş Türk edebiyatçılarıyla buluşmasını sağlamıştır. Gerçekleştirilen panellerle her iki ülke kütüphaneciliği ve yayıncılığı irdelenmiştir. Proje ayrıca yurt dışı fuarlar, sergiler vb. etkinliklere ortak katılım ve işbirliğine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve kurumlar arası yeni işbirlikleri için olanak da yaratmıştır.
doaj:d3a6729a0bf14335a96d032a7ed06c23 fatcat:m7ku2vtn25cupauaijjqadd4d4