Державне регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовах воєнного стану

О. П. Петренко
2022 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
У статті проведено оцінку сучасного стану грошового ринку та грошового обороту в умовах воєнно-го стану та розробці механізму його державного регулювання. Сформовано концептуальні положення фо-рмування механізму державного регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовах воєнногостану, які формують цілісне уявлення про можливості перезавантаження національного грошового ринкуУкраїни, вирішення існуючих внутрішніх фінансових проблем та його трансформації у відповідності із
more » ... рієнтованим вектором розвитку національного господарства. До ключових завдань такого ме-ханізму, що покладені в основу державного регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовахвоєнного стану запропоновано віднести: 1) формування прозорої політики Національного банку Українищодо забезпечення фінансової стабільності фінансової системи загалом та грошового ринку зокрема; за-побігання поширення системних ризиків на грошовому ринку та вирівнювання фінансових диспропорцій,які для нього характерні тощо; 2) підвищення рівня капіталізації банків України; посилення адаптивностігрошового ринку до зміни обов'язкових нормативів та трансформації законодавства в умовах воєнногостану.
doi:10.15673/fie.v14i3.2358 fatcat:zozadhnsvvehzisn5utxyx5jii